Denní zamyšlení s Písmem
15. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Slávu i hanbu přináší mluvení a jazyk může přivést člověka i k pádu.


14. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.


13. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil."


12. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.


11. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neposlouchali jsme hlasu Hospodina, našeho Boha, ale chodili jsme každý za zálibami svého zlého srdce.


10. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách.


9. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Proč jsi nás nechal zbloudit, Hospodine, ze svých cest? Zatvrdil jsi naše srdce, aby se tě nebálo.


8. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo se bojí Hospodina, je upřímný ve svém přátelství, neboť bližního posuzuje jako sebe samého.


7. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení a navěky se oblékni důstojností slávy od Boha.


6. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Takový je náš Bůh, jiný se mu nemůže rovnat. Vynalezl všechny cesty rozumnosti a dal je svému služebníku Jákobovi.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka