Denní zamyšlení s Písmem
8. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš."


7. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát.“ Petr vyšel ven a hořce se rozplakal.


6. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.


5. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem.


4. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána.


3. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.


2. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto.


1. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.


31. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.


30. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka