Denní zamyšlení s Písmem
29. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Za žádných okolností se neutíkej ke lži, zvyknout si na ni nevede k ničemu dobrému.


28. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se! Jednejte rozhodně.


27. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.


26. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nenatahuj ruku v touze brát, a neschovávej ji, máš-li dávat.


25. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ukaž na mně pro své jméno, jak je tvé milosrdenstvé dobrotivé, vysvoboď mě!


24. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.


23. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.


22. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.


21. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neoplácejte zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, v modlitbách nesutávejte.


20. 7. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka