Denní zamyšlení s Písmem
17. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mnozí jsou vznešení a slavní, ale Hospodin zjevuje svá tajemství pokorným.


16. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo ctí otce, dočká se odpuštění svých hříchů, a kdo si váží matky, jako by sbíral poklady.


15. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření. Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho.


14. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin sám stvořil moudrost, pohlédl a rozdělil ji, vlil ji do všeho, co vytvořil, a obdařil jí zvláště ty, kdo ho milují.


13. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.


12. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem."


11. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích."


10. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."


9. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.


8. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka