Denní zamyšlení s Písmem
24. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně, úžasná jsou tvoje díla.


23. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte.


22. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.


21. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků.


20. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas,nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru.


19. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.


18. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Odpověděl jim: „Pojďte a uvidíte!“


17. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného.


16. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.


15. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka