Denní zamyšlení s Písmem
6. 9. 2011 10:34
Rubrika: O Slově na den

Milovat Jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.


5. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel.


4. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Naplněním zákona je tedy láska.


3. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.


2. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."


1. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh.


31. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!


30. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi.


29. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“


28. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka