Denní zamyšlení s Písmem
25. 10. 2011 0:00

Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.


24. 10. 2011 0:00

Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.


21. 10. 2011 0:00

Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“


20. 10. 2011 0:00

Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané ‚Lebka‘, hebrejsky Golgota.


19. 10. 2011 0:01

Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu.


18. 10. 2011 0:00

Pilát jim řekl: „A čeho se vlastně dopustil?“ Oni však ještě víc křičeli: „Ukřižuj ho!“


17. 10. 2011 0:00

Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil.“


16. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá.


15. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.


14. 10. 2011 0:00

Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka