Denní zamyšlení s Písmem
27. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva?"


26. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nebudou žíznit, až je povede vyschlými kraji, vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu, rozpoltí skálu a v hojnosti potekou vody.


25. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou! Očisťte se, převlékněte si šat."


24. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“


23. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Někdo ze zástupu ho požádal: „Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví.“ Ježíš mu odpověděl: „Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?


22. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.


21. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.


20. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.


19. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli.


18. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Odlož do prachu svá zlatá zrnka, mezi potoční skaliska ofírské zlato. Pak bude Všemocný sám tvým zlatem, bude ti hromadou stříbra.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka