Denní zamyšlení s Písmem
7. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.


6. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.


5. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého."


4. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.


3. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.


2. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“


1. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka."


30. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv."


29. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání."


28. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka