Denní zamyšlení s Písmem
17. 8. 2011 8:37
Rubrika: O Slově na den

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.


16. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Abys na Hospodina spoléhal, poučím tě dnes – ano, tebe.


15. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.


14. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.


13. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“


12. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi , jejichž duch je zdeptán.


11. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu."


10. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol!


9. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.


8. 8. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Poznej tedy, že Hospodin, je Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka