Denní zamyšlení s Písmem
11. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.


10. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým."


9. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“


8. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků."


7. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.


6. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!


5. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.


4. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal.


3. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo chodí v temnotách, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha.


2. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva?"


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka