Denní zamyšlení s Písmem
15. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.


14. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu...


13. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.


12. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?


11. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboj se, synu, že jsme zchudli. Máš mnoho dobrého, jestliže se bojíš Boha..."


10. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení.


9. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato."


8. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Budete požehnáním, až vás zachráním.


7. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.


6. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka