Denní zamyšlení s Písmem
17. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu...


16. 9. 2011 8:06
Rubrika: O Slově na den

Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě, staneš přede mnou. Budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného, budeš mými ústy.


15. 9. 2011 9:29
Rubrika: O Slově na den

"Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“


14. 9. 2011 9:15
Rubrika: O Slově na den

Élí odpověděl: „Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavě prosila.“


13. 9. 2011 0:53
Rubrika: O Slově na den

I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“


12. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je."


11. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.


10. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí.


9. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.


8. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší?"


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka