Denní zamyšlení s Písmem
9. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.


8. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“


7. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha.


6. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu."


5. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru."


4. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“


3. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


2. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."


1. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.


31. 10. 2011 15:52
Rubrika: O Slově na den

Ježíš jim řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka