Denní zamyšlení s Písmem
4. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

J 4,7-26 Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!" 8Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. 9Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala…


3. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

2Kor 1,20-22 Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ‚Ano'. A proto skrze něho zní i naše ‚Amen' k slávě Boží. 21Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. 22 On nám také vtiskl…


2. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

8,31-39 31Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 32On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?


1. 10. 2009 0:47
Rubrika: O Slově na den

Ř 8,15-17 15 Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! 16 Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 17A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové…


30. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1 J 3,1 Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.


29. 9. 2009 8:00
Rubrika: O Slově na den

1Petr 1,14-19 Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.´


28. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Lk 22,32 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.


27. 9. 2009 0:00

Mt 16,17-19 Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království…


27. 9. 2009 0:00

Pondělí Lk 22,32 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Posiluj nás, Bože, a chraň nás. Ať milost, kterou jsme od tebe přijali, neztratíme a dobře ji využijeme pro dobro svých bližních. Ne…


26. 9. 2009 10:25
Rubrika: O Slově na den

1Petr 5,1-3 Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti,…


« novější 1 89 177 265 315 316 317 318 319 320 321 353 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka