Denní zamyšlení s Písmem
22. 11. 2011 9:35
Rubrika: O Slově na den

Bratři a pomocníci mohou podepřít v čas soužení, ale nad to obojí přinesou záchranu skutky milosrdenství.


21. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.


20. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin.


19. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Roztrpčené srdce dál nezneklidňuj a neotálej s darem potřebnému.


18. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nestarej se o to, co se tě netýká, vždyť ti bylo ukázáno víc, než na co stačí lidský rozum.


17. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mnozí jsou vznešení a slavní, ale Hospodin zjevuje svá tajemství pokorným.


16. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo ctí otce, dočká se odpuštění svých hříchů, a kdo si váží matky, jako by sbíral poklady.


15. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření. Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho.


14. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin sám stvořil moudrost, pohlédl a rozdělil ji, vlil ji do všeho, co vytvořil, a obdařil jí zvláště ty, kdo ho milují.


13. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka