Denní zamyšlení s Písmem
17. 9. 2009 0:40
Rubrika: O Slově na den | Štítky: akce:navsteva-papeze

Řím 12,9 Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.


16. 9. 2009 0:00

Lk 7,47 Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.


15. 9. 2009 15:01
Rubrika: O Slově na den

Jan 17,26 Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich."


14. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.


13. 9. 2009 0:00

Řím 15,13 Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.


12. 9. 2009 0:00

Řím 8,24 Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?


11. 9. 2009 0:00

Řím 8,20-21 Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.


10. 9. 2009 0:00

Řím 5,3-5 Nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.


9. 9. 2009 0:00

Mt 16,16 Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."


8. 9. 2009 9:19

Flp 4,12-13 Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.


« novější 1 91 181 271 325 326 327 328 329 330 331 361 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka