Denní zamyšlení s Písmem
20. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš přišel na svět z lásky. A aby nás této lásce naučil, zůstal s námi v eucharistii.


19. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Řekl: „beze mne nemůžete dělat nic.“ Proto zůstal mezi námi a plně se nám dává k dispozici.


18. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh nás má rád takové, jací jsme – nedokonalé, sobecké, nestálé, ale schopné objevit jeho nekonečnou lásku a zcela se mu odevzdat.


17. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Měli bychom především milovat mši svatou, která by měla být středem našeho dne.


16. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když přijímáme Krista v eucharistii, přijímáme život nepomíjející.


15. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Svaté přijímání je nejkratší a nejjistější cesta do nebe.


14. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nechápu, že by bylo možno žít křesťansky a necítit potřebu trvalého přátelství s Ježíšem skrze slovo a chléb, skrze modlitbu a eucharistii.


13. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Náš Pán přichází, aby našel nebe naší duše, ve které je tak rád.


12. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když si uvědomíme, jak veliký dar nám nabízí v Eucharistii, naše zkřehlé srdce pookřeje.


11. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli!“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka