Denní zamyšlení s Písmem
11. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos... Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása.


10. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho.


9. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív.


8. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.


7. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: „Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží.


6. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Odlož roucho smutku a trápení a navěky se oblékni důstojností slávy od Boha. Neboť Bůh ukáže tvou nádheru všemu pod nebem.


5. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ne každý, kdo mi říká: ‘Pane, Pane!’, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.


4. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.


3. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si: „Upustí od díla a ono se neuskuteční.“ „Proto nyní, Bože, posilni mé ruce!“


2. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jdi a jednej také tak.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka