Denní zamyšlení s Písmem
1. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a neděste se asyrského krále ani toho hlučícího davu, který je s ním. S námi je někdo větší než s ním."


28. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vždyť Hospodin ubožáky slyší, nepohrdá svými, když jsou uvězněni.


27. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu.


26. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.


25. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

On musí růst, já však se menšit.


24. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Následující noc stanul před Pavlem Pán a řekl: „Neztrácej odvahu! Jako jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě.“


23. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!


22. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Máš mnoho dobrého, jestliže se bojíš Boha, utíkáš od všeho hříchu a činíš dobře před Hospodinem, svým Bohem.


21. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil; až ty budeš jednou prosit, budou i tobě hříchy odpuštěny.


20. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka