Denní zamyšlení s Písmem
19. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.


18. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť;


17. 1. 2010 23:59

PONDĚLÍ Ř 12,1-2 1Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 2A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli…


17. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.


16. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku


15. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané ‚Lebka‘, hebrejsky Golgota.


14. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali.


13. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli:


12. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.


11. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.


« novější 1 97 192 288 334 335 336 337 338 339 340 383 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka