Denní zamyšlení s Písmem
9. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.


8. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.


7. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.


6. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti?


5. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe,


4. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.


3. 1. 2010 23:59

To, že je někdo Ježíšovým učedníkem nemá napsáno na čele. Má to být zjevné z jeho jednání, skutků. Ježíš ke svým učedníkům často mluvil, jak mají/nemají jednat. Nikdy jim nedal žádné osvědčení s razítkem, že jsou jeho učedníky, kterým by se mohli…


3. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dnes se vrať k textu, který Ti vůbec nic neřekl, byl Ti nejvzdálenější.


2. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;


1. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.


« novější 1 97 192 288 335 336 337 338 339 340 341 383 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka