Denní zamyšlení s Písmem
13. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh.


12. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo ho vzýval a on ho opominul?


5. 1. 2011 2:15
Rubrika: O Slově na den

Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil; až ty budeš jednou prosit, budou i tobě hříchy odpuštěny.


31. 12. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.


28. 12. 2010 23:55
Rubrika: O Slově na den

Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.


21. 12. 2010 0:23
Rubrika: O Slově na den

I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.


18. 12. 2010 0:32
Rubrika: O Slově na den

Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.


17. 12. 2010 1:26
Rubrika: O Slově na den

Vy jste světlo světa.


16. 12. 2010 11:24
Rubrika: O Slově na den

Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm


13. 12. 2010 23:47
Rubrika: O Slově na den

Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka