Denní zamyšlení s Písmem
12. 12. 2010 0:02
Rubrika: O Slově na den

A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.


12. 12. 2010 0:01
Rubrika: O Slově na den

A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.


11. 12. 2010 0:57
Rubrika: O Slově na den

„Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!“


10. 12. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem


9. 12. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl.


8. 12. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

„Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavě prosila.“


7. 12. 2010 0:18
Rubrika: O Slově na den

„Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“


6. 12. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít.


5. 12. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.


4. 12. 2010 0:13
Rubrika: O Slově na den

Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka