Denní zamyšlení s Písmem
27. 10. 2009 8:18
Rubrika: O Slově na den

2.den Iz 58,9b-12 Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!' Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova,


26. 10. 2009 8:43
Rubrika: O Slově na den

Iz 58,1-9a „Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy.


25. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Gal 4,8-9: "Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni.


24. 10. 2009 8:15
Rubrika: O Slově na den

Dt 33,26-29 "Nikdo není jako Bůh, Ješurúne; na pomoc ti jede po nebesích, na oblacích ve své velebnosti. Domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích.


23. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Gal 3,26-29: "Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.


22. 10. 2009 16:11
Rubrika: O Slově na den

1 Kor 13,12 "Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. "


21. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Iz 58,1-9a „Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy. 2Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha…


20. 10. 2009 6:56
Rubrika: O Slově na den

Žd 11,3: "Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného."


18. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vrať se dnes k textu, který Tě v posledních týdnech oslovil.


17. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Iz 61,1-3 Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem,


« novější 1 95 189 283 337 338 339 340 341 342 343 377 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka