Denní zamyšlení s Písmem
6. 10. 2009 7:09
Rubrika: O Slově na den

1J 2,9-11 9Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. 10Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu.


5. 10. 2009 0:23
Rubrika: O Slově na den

Mk 12,28-34 28Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?"


5. 10. 2009 0:22

Pondělí Mk 12,28-34 28Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?" 29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest…


4. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

J 4,7-26 Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!" 8Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. 9Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala…


3. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

2Kor 1,20-22 Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ‚Ano'. A proto skrze něho zní i naše ‚Amen' k slávě Boží. 21Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. 22 On nám také vtiskl…


2. 10. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

8,31-39 31Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 32On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?


1. 10. 2009 0:47
Rubrika: O Slově na den

Ř 8,15-17 15 Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! 16 Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 17A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové…


30. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1 J 3,1 Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.


29. 9. 2009 8:00
Rubrika: O Slově na den

1Petr 1,14-19 Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.´


28. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Lk 22,32 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.


« novější 1 95 189 283 339 340 341 342 343 344 345 377 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka