Denní zamyšlení s Písmem
25. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.


24. 3. 2010 6:57
Rubrika: O Slově na den

kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.


23. 3. 2010 6:49
Rubrika: O Slově na den

Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu


22. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!


21. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena?


20. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

A řekl jim: ,,Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.


19. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.


18. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.


17. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechno, co máš, prodej a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi.


16. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechno smím, ale ne všechno je prospěšné


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka