Denní zamyšlení s Písmem
24. 1. 2010 23:59

Jak jsi již asi zjistil/a, být Ježíšovým učedníkem není žádná flákárna, ba naopak. A ještě má člověk po čase dojem, že ač dělá, co dělá, výsledek nikde, sám není lepší, ti okolo se také neobracejí a nějaká láska k Bohu a bližním...? Co to je? Boží…


24. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha?


23. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zatímco byl Apollos v Korintu, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky.


22. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nato mi řekl: „Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi:


21. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“


20. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.


19. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.


18. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť;


17. 1. 2010 23:59

PONDĚLÍ Ř 12,1-2 1Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 2A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli…


17. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.


« novější 1 98 195 292 339 340 341 342 343 344 345 389 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka