Denní zamyšlení s Písmem
7. 4. 2010 0:03
Rubrika: O Slově na den

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství


6. 4. 2010 0:08
Rubrika: O Slově na den

Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm


5. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu.


4. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.


3. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechnu naději jsem složil v Hospodina.


2. 4. 2010 6:49
Rubrika: O Slově na den

Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají;


1. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vždyť už jen ‚docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít,


31. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé


30. 3. 2010 7:46
Rubrika: O Slově na den

Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.


29. 3. 2010 7:32
Rubrika: O Slově na den

Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka