Denní zamyšlení s Písmem
26. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“


25. 11. 2010 0:48
Rubrika: O Slově na den

A proto skrze něho zní i naše ‚Amen‘ k slávě Boží.


24. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Ale ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.


23. 11. 2010 0:52
Rubrika: O Slově na den

A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi.


22. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.


14. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.


13. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Dnes se můžeme modlit za všechny, kteří se podílejí na vedení projektu signály.cz


12. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Dnes se můžeme modlit za všechny, kteří se podílejí na ekonomickém fungování projektu signály.cz


11. 11. 2010 0:52
Rubrika: O Slově na den

Dnes se můžeme modlit za všechny, kteří se podílejí na vývoji projektu signály.cz


10. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Dnes se můžeme modlit za všechny, kteří pracují v marketingu, podílejí se na propagaci projektu signály.cz a pomáhají jiným uživatelům, když si neví rady.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka