Denní zamyšlení s Písmem
20. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

A řekl jim: ,,Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.


19. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.


18. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.


17. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechno, co máš, prodej a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi.


16. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechno smím, ale ne všechno je prospěšné


15. 3. 2010 10:17
Rubrika: O Slově na den

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“


14. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji.


13. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ptáci si usedají k odpočinku při sobě rovných a pravda se druží s těmi, kdo o ni usilují.


12. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece.


11. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Až do smrti vytrvej v zápase za pravdu a Hospodin Bůh bude bojovat za tebe.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka