Denní zamyšlení s Písmem
14. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.


13. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky, a tam přespali.


12. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“


11. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!


10. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.


9. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě.


8. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky?


7. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně.


6. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neustupuj drzému člověku ze strachu aby tě nechytil za slova, která jsi sám řekl.


5. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka