Denní zamyšlení s Písmem
27. 9. 2009 0:00

Mt 16,17-19 Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království…


27. 9. 2009 0:00

Pondělí Lk 22,32 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Posiluj nás, Bože, a chraň nás. Ať milost, kterou jsme od tebe přijali, neztratíme a dobře ji využijeme pro dobro svých bližních. Ne…


26. 9. 2009 10:25
Rubrika: O Slově na den

1Petr 5,1-3 Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti,…


25. 9. 2009 8:45
Rubrika: O Slově na den | Štítky: akce:navsteva-papeze

2Tim 4,1-5 Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.


24. 9. 2009 6:00
Rubrika: O Slově na den

1 Tim 4,12-16 Těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to mysli…


23. 9. 2009 7:09
Rubrika: O Slově na den

Ef 4,15-16 Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.


22. 9. 2009 1:20
Rubrika: O Slově na den

Řím 12,4-6 Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás.


21. 9. 2009 0:48
Rubrika: O Slově na den

Jak 2,15-16 Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? –


20. 9. 2009 0:09
Rubrika: O Slově na den

Jan 14,23 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


19. 9. 2009 9:10
Rubrika: O Slově na den

Flp 1,8-11 Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den…


« novější 1 97 192 288 346 347 348 349 350 351 352 383 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka