Denní zamyšlení s Písmem
8. 12. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

„Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavě prosila.“


7. 12. 2010 0:18
Rubrika: O Slově na den

„Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“


6. 12. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít.


5. 12. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.


4. 12. 2010 0:13
Rubrika: O Slově na den

Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv


3. 12. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání.


2. 12. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.


30. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu


29. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Miluj svého bližního jako sám sebe!


28. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka