Denní zamyšlení s Písmem
7. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1.den Flp 3,20b-21 20My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.


6. 12. 2009 23:59

Advent je časem očekávání. Snaží se nás probrat do reality. Do reality toho, že jako křesťané stále očekáváme Kristův druhý příchod. Náš život má být skutečně žitým očekáváním Krista. Nevíme, kdy se náš Pán vrátí a tak máme být kdykoli připraveni.…


6. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

7.den Kol 4,5-6 5Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.


5. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

6.den Mt 24,36-44 36O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.


4. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

5.den Ř 13,11-14 11Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.


3. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

4.den Mt 24,15-35 15Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –


2. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

3.den Iz 11,1-5 1I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.


1. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

2.den Mt 24,3-14 3Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“


30. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1.den Ž 42 1Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce.


29. 11. 2009 23:59

Advent je časem očekávání. Snaží se nás probrat do reality. Do reality toho, že jako křesťané stále očekáváme Kristův druhý příchod. Náš život má být skutečně žitým očekáváním Krista. Nevíme, kdy se náš Pán vrátí a tak máme být kdykoli připraveni.…


« novější 1 99 197 294 348 349 350 351 352 353 354 392 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka