Denní zamyšlení s Písmem
27. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu!


26. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“


25. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘.


24. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky.


23. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

V bázni před ním žijte dny svého pozemského života.


22. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti.


21. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“


20. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hleď podle sebe pochopit úmysly svého bližního a při každém činu uvažuj!


19. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem to, který vymazávám kvůli sobě tvé nepravosti, nevzpomenu na tvé hříchy.


18. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka