Denní zamyšlení s Písmem
3. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dnes se vrať k textu, který Ti vůbec nic neřekl, byl Ti nejvzdálenější.


2. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;


1. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.


31. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,


30. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zástup zůstal na protějším břehu moře. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun


29. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.


28. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč;


27. 12. 2009 23:59

Setkávat s Ježíšem se můžeš skrze živé Boží slovo. Skrze ně Tě Bůh povzbuzuje, utěšuje, usvědčuje, vyučuje. V něm je přítomen a setkává se s Tebou. Čeká na Tebe v proměněném chlebě a víně i ve společenství Tvých bratří a sester. PONDĚLÍ Žd 4,12-13…


27. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem


26. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka