Denní zamyšlení s Písmem
9. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí.


8. 2. 2010 0:16
Rubrika: O Slově na den

Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný


7. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dle vlastního výběru


6. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jdi, tvá víra tě zachránila.“


5. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“


4. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!“


3. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni.


2. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“


1. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.


31. 1. 2010 23:59

Učedníkem se člověk nestane ze dne na den. Jsme zváni k tomu nechat se každý den znovu proměňovat.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka