Denní zamyšlení s Písmem
25. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.


24. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh.


23. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít.


22. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ať se však nestane má vůle, ale tvá!


21. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdybych rozdal všecko, co mám, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.


20. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce


19. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.


18. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší.


17. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše má.


16. 6. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka