Denní zamyšlení s Písmem
8. 8. 2010 8:23
Rubrika: O Slově na den

‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘


7. 8. 2010 8:30
Rubrika: O Slově na den

Nedychtěme po marné slávě, nepopouzejme jedni druhé a jedni druhým nezáviďme.


6. 8. 2010 7:07
Rubrika: O Slově na den

Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé.


5. 8. 2010 1:17
Rubrika: O Slově na den

„Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci.


4. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe?


3. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“


2. 8. 2010 0:09
Rubrika: O Slově na den

Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“


1. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha


31. 7. 2010 9:14
Rubrika: O Slově na den

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!


30. 7. 2010 7:02
Rubrika: O Slově na den

Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka