Denní zamyšlení s Písmem
24. 9. 2009 6:00
Rubrika: O Slově na den

1 Tim 4,12-16 Těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to mysli…


23. 9. 2009 7:09
Rubrika: O Slově na den

Ef 4,15-16 Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.


22. 9. 2009 1:20
Rubrika: O Slově na den

Řím 12,4-6 Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás.


21. 9. 2009 0:48
Rubrika: O Slově na den

Jak 2,15-16 Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? –


20. 9. 2009 0:09
Rubrika: O Slově na den

Jan 14,23 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


19. 9. 2009 9:10
Rubrika: O Slově na den

Flp 1,8-11 Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den…


18. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mk 12,29-31 Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!´ Druhé pak je toto: `Miluj bližního svého jako sám sebe!´ Většího…


17. 9. 2009 0:40
Rubrika: O Slově na den | Štítky: akce:navsteva-papeze

Řím 12,9 Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.


16. 9. 2009 0:00

Lk 7,47 Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.


15. 9. 2009 15:01
Rubrika: O Slově na den

Jan 17,26 Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich."


« novější 1 98 195 292 352 353 354 355 356 357 358 389 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka