Denní zamyšlení s Písmem
8. 9. 2009 9:19

Flp 4,12-13 Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.


7. 9. 2009 0:00

Mt 17,20 Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné."


6. 9. 2009 0:00

Ef 6,14-17 Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha,…


5. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan 7,37-38 Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo."


4. 9. 2009 0:00

2 Tim 1,12 Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.


3. 9. 2009 0:53

Mt 16,16 Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."


2. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan 3,36 Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. (CEP)


1. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ef 4,5 Je jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. (CEP) –


31. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Z textu je zřejmé, že Samuel už nějaký čas sloužil v chrámě Hospodinově a teprve později jej Hospodin povolává. Do té doby Samuel čekal a byl připraven slyšet. Možná jsi na tom také tak. Čekáš a stojíš o to, aby Tě Hospodin povolal. Možná máš ještě…


30. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ještě než jsi se narodil, Hospodin se na Tebe těšil, počítal s Tebou. Žehnal Ti od Tvého početí.


« novější 1 98 195 292 354 355 356 357 358 359 360 389 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka