Denní zamyšlení s Písmem
24. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechno, co Tě poutá, všechno, čeho se bojíš je podřízeno Kristu Ježíši. On je skutečný Vítěz. Dnes jsi pozván, abys vyznal tuto jeho vládu nad všemi oblastmi svého života.


23. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechny falešné jistoty se nakonec stanou nesnesitelnou zátěží. Dovol Hospodinu, ať Ti on sám ukáže, čím se necháváš zotročovat, jaká břemena s sebou vláčíš v životě. On je Pán.


22. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jákob vybudoval oltář Bohu, „..který mu odpověděl v den jeho soužení a byl s ním na cestě, kterou šel.“ Jedinému pravému Bohu. Zároveň vyzval ty, kteří šli s ním, aby se zbavili cizích bohů, aby se jich zřekli, aby se mohli skutečně pravdivě…


21. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh se chce zabydlet i ve Tvém životě.


20. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pozvi Pána do dnešního dne, do všeho, co Tě čeká. On je s Tebou.


19. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Opři se o dnešní Boží slovo.


18. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zkus dnes pozvat Pána do své obtížné situace. On tam s Tebou stejně je, ale kvůli sobě ho tam zkus vědomě pozvat, celou mu ji odevzdej. Nejsi sám/sama. Pokud žádnou takovou situaci neprožíváš ani Tě nenapadá, vstup do Boží přítomnosti, pozvi ho do…


17. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zastav se, v klidu pročti celý žalm a zůstaň s Hospodinem u toho, co je pro Tebe důležité. Neboj se třeba stále dokola opakovat jeden verš jako svoji modlitbu, prosbu, volání, vyznání, dík…


16. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Žalmista svědčí o tom, že Bůh je s ním, že se na něj může spolehnout v jakékoli situaci života. Celý žalm se v klidu pomodli, zůstaň s jeho testem a vrať se k tomu verši či slovu, které Tě zasáhlo nebo pro Tebe bylo důležité. Vyjdi s ním do dnešního…


15. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh je s Tebou tady a teď. Ne jen v kostele, ne jen když se modlíš, ne jen když jsi po zpovědi, ale tady a teď. Chce se s Tebou setkat tam, kde právě jsi.


« novější 1 98 196 293 356 357 358 359 360 361 362 390 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka