Denní zamyšlení s Písmem
14. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji.


13. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ptáci si usedají k odpočinku při sobě rovných a pravda se druží s těmi, kdo o ni usilují.


12. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece.


11. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Až do smrti vytrvej v zápase za pravdu a Hospodin Bůh bude bojovat za tebe.


10. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechna tvá přikázání jsou pravda. Pronásledují mě neprávem, pomoz!


9. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.


8. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.


7. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek.


6. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hle, stojím u dveří a tluču.


5. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zavolal je a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka