Denní zamyšlení s Písmem
11. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan byl skutečným ukazatelem na Ježíše. Na koho ukazuješ Ty? Kdo je pro Tebe ukazatelem na Ježíše? Pros dnes Ježíše, aby Tě učinil svým ukazatelem, aby jsi se nebál/a svědčit o něm, aby jsi se nestyděl/a za to, že jsi křesťan/ka.


10. 1. 2009 9:10
Rubrika: O Slově na den

Jakou pravdu se dnes dozvídáš o Ježíši, o Otci?


9. 1. 2009 15:46
Rubrika: O Slově na den

Ježíš není superman z jiného světa. Stal se člověkem z masa a kostí. Prožíval pokušení,stál pod útokem pochybností, zneužití své moci. Tvé pokušení a zkoušky mu nejsou cizí.


8. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo je Ježíš? I dnes nacházíš svědectví o tomto Ježíši, o jeho vztahu k Otci.


7. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jako se Otec přiznává k Ježíši, přiznává se i k Tobě.


6. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Janovo svědectví míří do černého. Toto je Syn Boží. Beránek Boží, který snímá hřích světa. Zkus si představit, že se Tě někdo ptá, kdo je to ten Ježíš, co vlastně udělal, proč je pro Tebe tak důležitý. Zformuluj si vlastní svědectví, Tvými vlastními…


5. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan říká farizeům: „Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte...“ Pros o hlubší poznání Ježíše. Ať se Ti dá On sám poznat. Pros, ať Ti dá poznat svou lásku k Tobě, svoji péči o Tebe. Ať posílí Tvé srdce, naplní Tě odvahou.


4. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan, ač prorok, vyznává, že Ježíš je větší. Je tím, kdo pročišťuje svůj mlat, svůj lid. I Ty jsi pozván/a vyznávat, že Ježíš je větší. A nejvíc právě v situacích, které tuto pravdu zdánlivě popírají.Mt 3,11-12 "3,11 Já vás křtím vodou k pokání; ale…


3. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš je králem. Přečti si dnešní text, zůstaň u verše, který Tě osloví.


2. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Tak tohle je síla. Není totiž vpravdě nic co by ho pohltilo. Může se ti stát ledacos, ale on je silou nade vše, o kterou se můžeš opřít. Tma ho nepohltila ani nepohltí.


« novější 1 94 188 281 363 364 365 366 367 368 369 374 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka