Denní zamyšlení s Písmem
26. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.


25. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Toto vám pravím, dokud jsem s vámi.


24. 1. 2010 23:59

Jak jsi již asi zjistil/a, být Ježíšovým učedníkem není žádná flákárna, ba naopak. A ještě má člověk po čase dojem, že ač dělá, co dělá, výsledek nikde, sám není lepší, ti okolo se také neobracejí a nějaká láska k Bohu a bližním...? Co to je? Boží…


24. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha?


23. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zatímco byl Apollos v Korintu, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky.


22. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nato mi řekl: „Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi:


21. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“


20. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.


19. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.


18. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť;


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka