Denní zamyšlení s Písmem
7. 7. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Rozhodni se dnes pro konkrétní pomoc druhému člověku. Modli se za něj a žehnej mu.


6. 7. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Opravdu smíš jednat jinak než tvé okolí!!!!


5. 7. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pros dnes Pána, ať ti ukáže konkrétní vztah, který potřebuje napřímit. Zkus pro to něco udělat a neuhýbat.


4. 7. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Odevzdej dnes Pánu všechny své soudy o druhých lidech, všechny nesympatie, všechna slova, která druhým ublížila.


3. 7. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pros dnes o obrácení. Vzpomeň si a najdi si texty, které tě kdy zasáhly. Vrať se k nim. Pros o nový dar Ducha svatého, ať tě on sám obnoví a znovu zapálí tvé srdce.


2. 7. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ztiš se a nechej se oslovit. Zůstaň u pro tebe důležitého verše.


1. 7. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Místo Jákoba, Izraele a Ješurúna dosaď své jméno a nechej k sobě celý text promluvit.


30. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Z vlastní síly na to fakt nemáš.


29. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nechej se povzbudit. Pros o sílu vytrvat.


28. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pros o bdělost srdce a odvahu stát pevně. Uprostřed smrtelně vážného světa se dnes raduj z toho, že přes všechny nešikovnosti patříš Hospodinu, raduj se ze všeho krásného, co stvořil.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka