Denní zamyšlení s Písmem
10. 11. 2009 0:40
Rubrika: O Slově na den

Modleme se za náš osobní duchovní růst a ochotu následovat Krista, kamkoli jde.


9. 11. 2009 0:15
Rubrika: O Slově na den

Modleme se za rozvíjení vztahů mezi mladými křesťany a za požehnaná osobní setkání.


8. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den | Štítky: akce:tyden-modliteb

1 Kor 1, 9-25 9 Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 10 Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli…


7. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ř 10, 8-11 Co však praví? ‚Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které zvěstujeme.


6. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Sk 4, 8-22 Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší,


5. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

J 13, 1-20 Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce.


4. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Fil 2, 6-11 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,


3. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ř 8,31-39 Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


2. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Sk 2, 22-39 Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte.


1. 11. 2009 11:17
Rubrika: O Slově na den

Ř 5,6-8 6Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné.7


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka