Denní zamyšlení s Písmem
5. 6. 2012 8:44
Rubrika: Nezařazené

Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme.


4. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se.


3. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“


1. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.


31. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.


30. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.


29. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli...


28. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak je psáno u Ozeáše: ‚Lid, který není můj, povolám za svůj lid a Nemilovanou nazvu Milovanou.


27. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!


26. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka