Denní zamyšlení s Písmem
23. 11. 2009 23:59

Učinit Ježíše svým Pánem, středem svého života, znamená věnovat mu svůj čas, setkávat se s ním. V modlitbě, ale též v těch druhých. PONDĚLÍ J 20,19-23 Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za…


23. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

J 20,19-23 Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“


22. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zj 12,10-12 A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.


21. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1Kor 15,35-57 Ale někdo snad řekne: „Jak vstanou mrtví? V jakém těle přijdou?“


20. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1Kor 15,12-22 Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání?


19. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zj 1,17-18 Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední,


18. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Lk 24,13-35 Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty,


17. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Lk 24,1-12 Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily.


16. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

J 20,1-18 První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.


15. 11. 2009 14:31
Rubrika: O Slově na den

Modleme se, aby se signály.cz staly místem obohacování na mnoha úrovních, aby byly místem přispívání ke společnému bohatství v dobru i jeho načerpání pro každodenní život.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka