Denní zamyšlení s Písmem
24. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš tráví čas se svým Otcem


23. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

I Ty jsi pozván do společenství mezi Otcem a Synem. Jsi pozván činit skutky, které činil Ježíš. Jsi pozván nechat Boha, aby se oslavil ve Tvém životě svými skutky. Dáš-li mu prostor.


21. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš nejedná podle sebe. Nedělá to, co by vyhovovalo především jemu.


20. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všichni zahrádkáři a sadaři jistě souhlasí s tím, že ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni.


19. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Co to pro Tebe znamená, že Ježíš je cesta, pravda a život? Co to znamená pro Tvůj osobní život? Zkus dnes jednat podle této pravdy.


18. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

V Ježíšově odpovědi Martě nacházíš další pravdu o něm, další Ježíšovo svědectví o sobě.


17. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Takže: On je zdroj života, jde mu o tvůj i můj život, chce ti ho dát a postarat se o něj, aby mu nic neublížilo.


16. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdepak jsou ty správné dveře?


15. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jedinečná šance! Žárovky jsou zbytečné! Nabídka, s jakou přišel i na náš energetický trh nějaký Ježíš z Nazareta, povoláním tesař, zatím zůstala nepovšimnuta. Dnes ji tedy předkládáme i našim čtenářům.


14. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš o sobě říká: „Já jsem chléb života...“ Tato pravda přesahuje naše lidské chápání. Budeme-li jí chtít přijít na kloub a pochopit, nejspíš ztroskotáme, pohoršíme se jako židé – „..Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?...“ Dnešní slovo Ti…


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka