Denní zamyšlení s Písmem
26. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přiznej dnes znovu Pánu ve svém životě to místo, které mu náleží. Přijmi ho jako svého Pána a Spasitele a zřekni se před jeho tváří všeho, co si ve tvém životě usurpuje toto místo.


25. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Uprostřed všeho tříbení, kterým možná procházíš, pros o naději, která je Božím darem a skutečně ji přijmi do svého života, opři se o ni.


24. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboj se. Pros Ježíše o sílu vzepřít se zlu v jakékoli podobě.


23. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zůstaň u verše, který tě osloví. Pros o dar Ducha, abys skutečně ‚byl ve světě a nikoli ze světa.‘


22. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

I ze slov apoštola Pavla je zřejmé, že jeho život nebyl procházkou růžovou zahradou. Přijmi do dnešního dne naději, o které svědčí i Pavlova slova.


21. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

To se snadno řekne. Ano pramenem této jistoty je spolehnutí se na něj. To je síla to je boj.


20. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

K boji patří i to nenechat se zmást falešnými hlasy.


19. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nechej se povzbudit a zůstaň u verše,který je pro tebe důležitý.


18. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nikdo a nic tě nemůže vyrvat z Boží ruky.


17. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zůstaň s dnešním textem a s veršem, který je pro tebe důležitý.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka