Denní zamyšlení s Písmem
20. 8. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tvůj lid je mým lidem a tvůj Bůh je mým Bohem!


19. 8. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vlastními ústy jsem se zavázal Hospodinu a nemohu to odvolat.


18. 8. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Slyšte mě, měšťané Sichemu, aby Bůh slyšel i vás!"


17. 8. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já tě posílám!


16. 8. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin měl soucit, když sténali pod svými utlačovateli


15. 8. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých


14. 8. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já však a má rodina budeme sloužit Hospodinu!


13. 8. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nebyl to tvůj meč, nebyl to tvůj luk!


12. 8. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Přistupte sem a slyšte slova Hospodina, svého Boha!“


11. 8. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mojžíšovi bylo sto dvacet let, když zemřel, jeho oči nezeslábly, jeho životní síla nezmizela.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka