Denní zamyšlení s Písmem
22. 12. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.


21. 12. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně.


20. 12. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť u Boha není nic nemožného.


19. 12. 2020 14:40
Rubrika: Nezařazené

Neboť hle - počneš a porodíš syna.


18. 12. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii.


17. 12. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Shromážděte se a slyšte, synové Jakubovi, slyšte Izraele, svého otce!


16. 12. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem Hospodin, a nikdo jiný.


15. 12. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Budou hledat útočiště v Hospodinově jménu ti, kdo zbudou z Izraele.


14. 12. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vyjde hvězda z Jakuba, povstane žezlo z Izraele.


13. 12. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka