Denní zamyšlení s Písmem
24. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Může z Nazareta vzejít něco dobrého?“


23. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

když otevře, nikdo nezavře, když zavře, nikdo neotevře


22. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tu mě zdvihla síla a uvedla mě do vnitřního nádvoří.


21. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide


20. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa


19. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho!


18. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přestože jsi člověk, a žádný bůh, pokládal ses za Boha.


17. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

budete dělat všechno, co dělal on


16. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása, již se ukáže má spravedlnost.


15. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

`Všechno' totiž (Bůh) `podřídil pod jeho nohy.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka