Denní zamyšlení s Písmem
24. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš skutečně zvítězil nad každou temnotou. Nemáš důvod ke strachu.


23. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Chodit ve světle není tvoje dokonalost (bezhříšnost), ale tvoje pravdivost a věrnost.


22. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vzpomeň si na konkrétní věc, situaci, setkání... kterou Ti Hospodin v posledních dnech daroval. Vděčnost za Boží skutky vyjadřuje i dnešní žalm.


21. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš svůj život dal, protože miloval. To nebylo zalíbení ve smrti, ale v člověku a shoda s Otcem.


20. 11. 2008 0:33
Rubrika: O Slově na den

Ježíš věděl, že jej čeká smrt, přesto šel...


19. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Říkali mu rabbi, měl autoritu, byl jejich „vůdcem.“ Co bylo charakteristické pro tuto Ježíšovu autoritu a k čemu vybízel též učedníky?


18. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Proč si Ježíš vyvolil učedníky?


17. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

V čem spočívalo veřejné působení Pána Ježíše?


16. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Proč se Pán Ježíš narodil?


15. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš chce znovu a znovu přicházet, přebývat mezi námi, vzít na sebe tíhu našich všedních dnů. Tíhu Tvých dnů.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka