Denní zamyšlení s Písmem
8. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Svou cestu svěř Hospodinu…“


7. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…bude-li toho litovat, odpusť mu.“


6. 11. 2016 7:40
Rubrika: Nezařazené

„Ochraňuj mě jako zřítelnici oka…“


5. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“


4. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Do domu Hospodinova půjdeme!“


3. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko.“


2. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…a proto můžeme volat „Abba, Otče!“ “


1. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Blahoslavení tiší…“


31. 10. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.“


30. 10. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Zachee, … dnes musím zůstat ve tvém domě.“


« novější 1 81 82 83 84 85 86 87 93 185 276 368 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka