Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

5. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„On však odpověděl: Je psáno…“


4. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny…“


3. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému…?


2. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.“


1. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.“


28. 2. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Mnozí první budou poslední…“


27. 2. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jedno ti schází.“


26. 2. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jen v Bohu odpočívá má duše.“


25. 2. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vyměřil lidem omezenou délku života…“


24. 2. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…a budou ti dva jedno tělo.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka