Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

10. 7. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…a bylo mu ho líto.“


9. 7. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Máte větší cenu, než mnoho vrabců.“


8. 7. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.“


7. 7. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte…“


6. 7. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.“


5. 7. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…abych chudým přinesl radostnou zprávu,…“


4. 7. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pán je blízko všem, … kdo v upřímnosti k němu volají.“


3. 7. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším.“


2. 7. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Setkají se milosrdenství a věrnost…“


1. 7. 2016 4:16
Rubrika: Nezařazené

„Milosrdenství chci, a ne oběť.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka