Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

8. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků."


7. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe?


4. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh zasahuje mocí zmrtvýchvstání.


3. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pilát jim ho vydal, aby byl ukřižován.


31. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš řekl Petrovi: Třikrát mě zapřeš.


30. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Marie pomazala Ježíšovi nohy olejem z drahého nardu.


28. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mnoho lidí v Ježíše uvěřilo...


27. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Židé chtěli Ježíše kamenovat.


26. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky!


25. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Maria řekla: Jsem služebnice Páně.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka