Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

30. 6. 2016 16:18
Rubrika: Nezařazené

„Buď dobré mysli…“


29. 6. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Svou církev zbuduji na skále…“


28. 6. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…loď už mizela ve vlnách; ale on spal.“


27. 6. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„To já jsem vás přece vyvedl z otroctví Egypta…“


26. 6. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Bůh vás povolal ke svobodě.“


25. 6. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Srdce mě bolí…“


24. 6. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hospodin mě povolal od matčina lůna!“


23. 6. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…nepadl, neboť měl základy na skále.“


22. 6. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Poznáte je po jejich ovoci.“


21. 6. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…úzká (je) cesta, která vede k životu...“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka