Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

19. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!"


18. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost.


17. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.


16. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Abraham uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal ‚otcem mnohých národů‘ podle slova: ‚tak četné bude tvé potomstvo‘.


15. 2. 2015 9:11
Rubrika: Nezařazené

Chceš-li, můžeš mě očistit.


14. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.


13. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.


12. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


11. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.


10. 2. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Za žádných okolností se neutíkej ke lži, zvyknout si na ni nevede k ničemu dobrému.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka