Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

21. 5. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nechte děti přicházet ke mně…“


20. 5. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“


19. 5. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji!“


18. 5. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jak můžete vědět, co se stane zítra?“


17. 5. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…nic nemáte, protože neprosíte.“


16. 5. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?“


15. 5. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…všichni byli naplněni Duchem svatým.“


14. 5. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali!“


13. 5. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Šimone, synu Janův, máš mne rád?“


12. 5. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka