Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

4. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Mnohé lidi obloudily jejich domněnky a falešné dohady zavedly na scestí jejich myšlení."


3. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Synu, v tichosti konej své práce a budou tě mít rádi lidé Bohu milí."


2. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Cti svého otce skutkem i slovem, aby na tebe přišlo jeho požehnání."


1. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost."


31. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý."


30. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Všechna moudrost je od Hospodina a je s ním navěky."


29. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Bůh ti při práci tvých rukou žehnal; znal tvé putování touto velikou pouští."


28. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj."


27. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko?"


26. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka