Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

12. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“


11. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě."


10. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.


9. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem šel v duchu roztrpčen a rozhořčen, ale Hospodinova ruka na mně pevně spočívala.


8. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův.


6. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.


5. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme.


4. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se.


3. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“


2. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka