Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

11. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných. Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co…


10. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Ž 37,4-5 Někdy je daleko těžší svěřovat svou cestu Hospodinu a čekat, že bude jednat, než si chtít všechno zařídit a zjistit sám…


9. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte." (Mt 10, 8) Ježíš chce, aby se jeho blížící království rozrůstalo skutky nezištné lásky jeho učedníků. Tak to dělali v…


8. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo." Ž 33,4


7. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jákob však odvětil:"Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš." Gn 32,26 Požehnání znamenalo v nejstarších dobách zvláštní sílu, kterou Bůh umožňuje člověku úspěch. Izraelci nerozlišovali mezi touto silou (vnitřní mohutností) a jejím vnějším důsledkem.…


6. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Dotknu-li se alespoň jeho šatů, budu zachráněna." Mt 9,21


5. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Jsem s vámi, spasím vás a vysvobodím z jeho rukou."


4. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

On mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“


3. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání."


2. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko!"


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka