Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

31. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Zemře-li však, vydá mnohý užitek."


30. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě."


29. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne."


28. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje."


27. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem."


26. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali. Buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje. (Ef 4,2-4)


25. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Poklad (víry) máme v nádobě hliněné.


24. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci.


23. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval. Gal 2,20 Rozjímat o velikosti Ježíšovy lásky ke mně je celoživotní program.


22. 7. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Čtení Pís 3,1-4a Nalezla jsem miláčka svého srdce. Čtení z Písně písní Snoubenka praví: Na svém lůžku za noci jsem hledala miláčka svého srdce, hledala a nenalezla. "Vstanu a projdu městem, po ulicích a náměstích budu hledat miláčka svého srdce."…


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka