Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

26. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!


25. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu."


24. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.


23. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.


22. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát.“ Petr vyšel ven a hořce se rozplakal.


21. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.


20. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.


19. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?


18. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše."


17. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu...


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka