Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

4. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem tě poznal na poušti, ve vyprahlé zemi.


3. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti.


2. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.


1. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou; z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši.


30. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku.


29. 4. 2012 20:56
Rubrika: Nezařazené

V nikom jiném není spásy.


27. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“


26. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.


25. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ona však dala ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa.


24. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Ty, ... , můj služebníku, neboj se, neděs se, Izraeli, hle, já tě zachráním, i když jsi daleko."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka