Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

27. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“


26. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.


25. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ona však dala ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa.


24. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Ty, ... , můj služebníku, neboj se, neděs se, Izraeli, hle, já tě zachráním, i když jsi daleko."


23. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat... všechno, jak Hospodin nás odměňoval.


22. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti.


21. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Na tomto místě, které je v troskách, bez člověka ... budou opět nivy pastýřů.


20. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ano, opravdu tě zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin.


19. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré.


18. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Boží bláznovství je totiž moudřejší než lidé a Boží slabost je silnější než lidé.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka